You have no items in your shopping cart.
 
Search
Filters

Pravachan Booklet Set 2006 (Gujarati)

Language Gujarati
Size 7" X 5" X 2.5"

 

SR.

NO.

DATE
(dd-mm-yy)

PLACE

TOPIC

1

07 - 01 - 06

Mumbai

Patrank - 246

Virah pan sukhdayak manvo

2

22 - 01 - 06

Mumbai

Patrank - 403

Atmadharma kai reete sadhvo

3

05 - 02 - 06

Mumbai

Patrank - 467

 

Jnanipurushni vilakshantano nishchay

 

4

26 - 02 - 06

Mumbai

Patrank - 321

Mahatmana alambanni balvattarta

5

12 - 03 - 06

Mumbai

Updeshchhaya – 14

 

Dharma – vichar nahi, upchar

 

6

26 - 03 - 06

Mumbai

Patrank - 194

Guruni aadhintathi mokshni prapti

7

09 - 04 - 06

Dharampur

Patrank - 860
Vivechan - 1

Mahatpurushno nirantar athva vishesh samagam

8

10 - 04 - 06

Dharampur

Patrank - 860
Vivechan - 2

Vitragshrut chintavna

9

11 - 04 - 06

Dharampur

Patrank - 860
Vivechan - 3

Gunjignasa

10

23 - 04 - 06

Mumbai

Patrank - 211

Sat saral chhe

11

07 - 05 - 06

Mumbai

Patrank - 493

Satpurushni nishkaran karuna

12

21 - 05 - 06

Mumbai

Bhavnabodh - prushth 39

Pote potano shatru

13

25 - 06 - 06

Mumbai

Updeshchhaya - 4

Antarvrutti karvani jnanini ajna

14

11 - 07 - 06

Mumbai

Updeshchhaya - 5

Jnanini yatharth pratiti

15

23 - 07 - 06

Mumbai

Patrank - 254

Apakshpat doshdarshanthi mumukshuta

16

06 - 08 - 06

Mumbai

Patrank - 737

Arambh - parigrahanu alpatva kartavyaroop

17

10 - 09 - 06

Mumbai

Patrank - 887

Mahatpurushna samagamthi mumukshuta

18

26 - 09 - 06

Mumbai

Vyakhyansaar 1/110

Sadguru updisht yathokt saiyam

19

08 - 10 - 06

Mumbai

-

Shri Atmasiddhi Shastrano Pandit Sukhlalji upar padelo prabhav

20

05 - 11 - 06

Mumbai

Patrank - 399

Jnanina avarnavad prasange

21

12 - 11 - 06

Mumbai

Vyakhyansaar - 2/11 (18)

Bhedjnan - jnanino jap

22

03 - 12 - 06

Mumbai

Patrank - 839

Kalyanmurti Samyagdarshan

23

17 - 12 - 06

Mumbai

Patrank - 525

Parparichaythi nivartvu

 

₹ 200.00