You have no items in your shopping cart.
 
Search
Filters

Pravachan Booklet Set 2005 (Gujarati)

Language Gujarati
Size 7" X 5" X 2.5"

 

SR.

NO.

 

DATE
(dd-mm-yy)

 

 

PLACE

 

 

                                  TOPIC

 

1

09 - 01 - 05

Mumbai

Patrank - 238

Karunyamurtina bodhe jago

2

23 - 01 - 05

Mumbai

Patrank - 470

Premnu jatyantar kartavyarup chhe

3

13 - 02 - 05

Mumbai

Patrank - 935

Aa jeevan chhe vasantni vela

4

27 - 02 - 05

Mumbai

Patrank - 133

Dukh sukhroop thai pade

5

13 - 03 - 05

Mumbai

Updeshchhaya - 5

Ashraybhaktithi ahankarrahit pravartan

6

26 - 03 - 05

Mumbai

Vyakhyansaar – 1/51, 52

Sandehane sadhan banavo

7

10 - 04 - 05

Mumbai

Patrank - 174

Santne sharan ja

8

22 - 04 - 05

Dharampur

Patrank - 449 Vivechan : 1

Ajnannivrutti jnanina vachanna vicharthi

9

23 - 04 - 05

Dharampur

Patrank - 449 Vivechan : 2

Malnivrutti nijavlokanthi

10

24 - 04 - 05

Dharampur

Patrank - 449 Vivechan : 3

Vikshepnivrutti jnanini atyant bhaktithi

11

08 - 05 - 05

Mumbai

Patrank - 403

Atmadharmani aradhana

12

22 - 05 - 05

Mumbai

Patrank - 706

Ahankar - samarpan ke visarjan

13

05 - 06 - 05

Mumbai

Patrank - 199

Manushyatvanu safalpanu

14

31 - 07 - 05

Mumbai

Patrank - 132

Satpurushno sang - ek chamatkar

15

07 - 08 - 05

Mumbai

Patrank - 426

Udaseenta - bhagvu ke jagvu?

16

21 - 08 - 05

Mumbai

Patrank - 728

Mrutyu chhe jeevannu kendriya tathya

17

26 - 09 - 05

Mumbai

Patrank - 934

Sanyasnu sahas adaro

18

09 - 10 - 05

Mumbai

Patrank - 207

Dharma - ek parinaman

19

18 - 10 - 05

Mumbai

-

Shri Atmasiddhi Shastrano Pujya Shri Brahmachariji upar padelo prabhav

20

30 - 10 - 05

Dharampur

Patrank - 391
Vivechan - 1

Shravan

21

31 - 10 - 05

Dharampur

Patrank - 391
Vivechan - 2

Manan

22

01 - 11 - 05

Dharampur

Patrank - 391
Vivechan - 3

Nididhyasan

23

15 - 11 - 05

Mumbai

Patrank - 817
 

Satpurushni olkhanthi Samyagdarshan

24

04 - 12 - 05

Mumbai

Vyakhyansaar - 2/4(18)
 

Dharma - Shant parinaman

25

18 - 12 - 05

Mumbai

Patrank - 819
 

 

Shoorveerpane jnanina marge chalvu

 

₹ 200.00