You have no items in your shopping cart.
 
Search
Filters

Pravachan Booklet Set 2018 (Gujarati)

Language Gujarati

 

SR.

NO.

DATE
(dd-mm-yy)

PLACE

TOPIC

1

09-02-18

Mumbai

Patrank - 307

Dharma - Visarjanni Prakriya

2

25-02-18

Mumbai

Patrank - 654

Antarlakshvrutti

3

25-03-18

Mumbai

Patrank - 263

Samadhan Samadhithi, Samadhi Bhaktithi

4

15-04-18

Mumbai

Patrank - 515

Atmabalma Apramad

5

29-04-18

Mumbai

Updeshchhaya - 14

Jignasu Ke Mumukshu?

6

13-05-18

Mumbai

Patrank - 869

Atmahitni Durlabhta

 

7

27-05-18

Mumbai

Patrank - 174

Santne Sharan Ja

8

10-06-18

Mumbai

Patrank - 543

Jinmarg - Tadatmyatathi Nivrutti

9

05-08-18

Mumbai

Aank - 2/1

Bhaavnidrathi Mukt Thao

10

26-08-18

Mumbai

Updeshchhaya - 5

Anasakti Yog

11

19-10-18

Mumbai

Vyakhyansaar - 1/199,200

Antarshatru Par Vijay

12

22-07-18

Mumbai

Patrank - 238

Karunyamurtina Sange Jago

₹ 200.00